Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

APLIKACJA

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

APLIKACJA
/ autor: Sławomir Mucha / - odsłon

01.08.2014 r.
Komunikat

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że został zmieniony adres strony startowej aplikacji System Rejestracji Pomocy Publicznej (SRPP), za pośrednictwem której podmioty udzielające pomocy publicznej są zobligowane do przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie.

Obecnie w celu połączenia się z aplikacją SRPP należy wpisać w przeglądarce internetowej adres: https://srpp.minrol.gov.pl

*****

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 1683), które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Podmioty (wójt, burmistrz, prezydent miasta lub starosta) z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz zachodniopomorskiego (tj. podmioty, które do dnia dzisiejszego nie posiadają identyfikatora i hasła dostępu do aplikacji) powinny wystąpić do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o udostępnienie identyfikatora (loginu) i hasła dostępu umożliwiającego korzystanie z aplikacji. Wersja elektroniczna wzoru wniosku dostępna jest poniżej.
Wypełniony wniosek można przesłać:
1) w wersji papierowej za pośrednictwem poczty na adres:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa,
albo
2) w wersji elektronicznej na skrzynkę podawczą Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z wykorzystaniem platformy e-PUAP (umożliwiającej przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub tzw. profilem zaufanym).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 623-17-27 lub skierować na adres elektroniczny:katarzyna.stankiewicz@minrol.gov.pl.

WZÓR WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE IDENTYFIKATORA (LOGINU) I HASŁA DOSTĘPU/AKTUALIZACJĘ DANYCH UŻYTKOWNIKA APLIKACJI

 pobierz plik (.rtf 35 KB)

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 27.08.2009 10:52:52 Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2017 08:40:14 Statystyka strony: - odsłon