Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

LIMITY POMOCY DE MINIMIS

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

LIMITY POMOCY DE MINIMIS
/ autor: Sławomir Mucha / - odsłon

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (M.P., poz. 1187)
http://monitorpolski.gov.pl/mp/2017/1187/M2017000118701.pdf

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (M.P., poz. 907)
http://monitorpolski.gov.pl/mp/2017/907/M2017000090701.pdf 

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 czerwca 2017 r.w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (M.P., poz. 637)
http://monitorpolski.gov.pl/mp/2017/637/M2017000063701.pdf 

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (M.P., poz. 440)
http://monitorpolski.gov.pl/mp/2017/440/M2017000044001.pdf

     

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 10.12.2008 12:07:49 Data ostatniej modyfikacji: 20.02.2018 12:51:10 Statystyka strony: - odsłon