Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

LIMITY POMOCY DE MINIMIS

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

LIMITY POMOCY DE MINIMIS
/ autor: Sławomir Mucha / - odsłon

Na podstawie zebranych sprawozdań z udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie w okresie trzech lat podatkowych na dzień 24 października 2014 r. wynosi: 121 052 109,77, co stanowi 53,63 % trzyletniego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis dla Polski wynoszącego 225 700 000,00 euro.

Na podstawie zebranych sprawozdań z udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie w okresie trzech lat podatkowych na dzień 31 października 2013 r. wynosi: 104 379 794,07, co stanowi 87,32 % trzyletniego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis dla Polski wynoszącego 119 542 500,00 euro.

Na podstawie zebranych sprawozdań z udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie w okresie trzech lat podatkowych na dzień 21 października 2013 r. wynosi: 104 344 741,17, co stanowi 87,29 % trzyletniego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis dla Polski wynoszącego 119 542 500,00 euro.

Na podstawie zebranych sprawozdań z udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie w okresie trzech lat podatkowych na dzień 7 października 2013 r. wynosi: 103 942 574,24, co stanowi 86,95 % trzyletniego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis dla Polski wynoszącego 119 542 500,00 euro.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (M.P., poz. 907)
http://monitorpolski.gov.pl/mp/2017/907/M2017000090701.pdf 

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 czerwca 2017 r.w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (M.P., poz. 637)
http://monitorpolski.gov.pl/mp/2017/637/M2017000063701.pdf 

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (M.P., poz. 440)
http://monitorpolski.gov.pl/mp/2017/440/M2017000044001.pdf

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 15 grudnia 2016 r.w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (M.P., poz. 1246)
http://monitorpolski.gov.pl/mp/2016/1246/M2016000124601.pdf 

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (M.P., poz. 1151)
http://monitorpolski.gov.pl/mp/2016/1151/M2016000115101.pdf

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (M.P., poz. 745)
http://monitorpolski.gov.pl/mp/2016/745/M2016000074501.pdf

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (M.P., poz. 497)
http://monitorpolski.gov.pl/mp/2016/497/M2016000049701.pdf

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (M.P., poz. 1293)
http://monitorpolski.gov.pl/mp/2015/1293/M2015000129301.pdf   

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 7 października 2015 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (M.P., poz. 1018)
http://monitorpolski.gov.pl/mp/2015/1018/M2015000101801.pdf

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (M.P., poz. 568)
http://monitorpolski.gov.pl/mp/2015/568/M2015000056801.pdf

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (M.P., poz. 239)
http://monitorpolski.gov.pl/mp/2015/239/M2015000023901.pdf

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (M.P., poz. 1124)
http://monitorpolski.gov.pl/mp/2014/1124/M2014000112401.pdf

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (M.P., poz. 754)
http://monitorpolski.gov.pl/mp/2014/754/M2014000075401.pdf

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (M.P., poz. 492)
http://monitorpolski.gov.pl/mp/2014/492/M2014000049201.pdf

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (M.P., poz. 1001)
http://monitorpolski.gov.pl/mp/2013/1001/M2013000100101.pdf

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 września 2013 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (M.P., poz. 795)
http://monitorpolski.gov.pl/mp/2013/795/M2013000079501.pdf

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (M.P., poz. 551)
http://monitorpolski.gov.pl/mp/2013/551/M2013000055101.pdf

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (M.P., poz. 188)
http://monitorpolski.gov.pl/mp/2013/188/M2013000018801.pdf

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 października 2012 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (M.P., poz. 768)
http://monitorpolski.gov.pl/mp/2012/768/M2012000076801.pdf

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (M.P. 2012 r., poz. 616)
http://monitorpolski.gov.pl/mp/2012/616/M2012000061601.pdf

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (M.P. T. 1, poz. 380)
http://monitorpolski.gov.pl/mp/2012/380/M2012000038001.pdf

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (M.P. 2012 r., Nr 1, poz. 35)
http://monitorpolski.gov.pl/mp/2012/35/M2012000003501.pdf

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 października 2011 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (M.P. 2011 r., Nr 96, poz. 972)
http://monitorpolski.gov.pl/mp/2011/972/M2011096097201.pdf

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (M.P. 2011 r., Nr 68, poz. 673)
http://monitorpolski.gov.pl/mp/2011/673/M2011068067301.pdf

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (M.P. 2011 r., Nr 31, poz. 362)
http://monitorpolski.gov.pl/mp/2011/362/M2011031036201.pdf

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (M.P. 2011 r., Nr 6, poz. 66)
http://monitorpolski.gov.pl/mp/2011/66/M2011006006601.pdf

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 7 października 2010 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (M.P. 2010 r., Nr 74, poz. 943)
http://monitorpolski.gov.pl/mp/2010/943/M2010074094301.pdf

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (M.P. 2010 r., Nr 51, poz. 681)
http://monitorpolski.gov.pl/mp/2010/681/M2010051068101.pdf

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (M.P. 2010 r., Nr 35, poz. 499)
http://monitorpolski.gov.pl/mp/2010/499/M2010035049901.pdf

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (M.P. 2010 r., Nr 7, poz. 65)
http://monitorpolski.gov.pl/mp/2010/65/M2010007006501.pdf

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 6 października 2009 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (M.P. 2009 r., Nr 67, poz. 873)
http://monitorpolski.gov.pl/mp/2009/873/M2009067087301.pdf

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (M.P. 2009 r., Nr 42, poz. 661)
http://monitorpolski.gov.pl/mp/2009/661/M2009042066101.pdf

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (M.P. 2009 r., Nr 27, poz. 377)
http://monitorpolski.gov.pl/mp/2009/377/M2009027037701.pdf

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (M.P. 2009 r., Nr 5, poz. 50)
http://monitorpolski.gov.pl/mp/2009/50/M2009005005001.pdf

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (M.P. 2008 r., Nr 88, poz. 773)
http://monitorpolski.gov.pl/mp/2008/773/M2008088077301.pdf

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 10.12.2008 12:07:49 Data ostatniej modyfikacji: 06.10.2017 12:53:14 Statystyka strony: - odsłon