Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Upoważnianie jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym.

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Upoważnianie jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym.
/ autor: Sławomir Mucha / - odsłon

Wniosek o upoważnienie do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności w rolnictwie ekologicznym – wydanie 1

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 15.09.2014 14:05:10 Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2014 14:05:10 Statystyka strony: - odsłon