Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rejestr zamian

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zamian
Data Autor Akcja Dokument
06-12-2017 12:45 Nina Stajniak Zmodyfikowany
historia zmian
BDG.zp.23.1.127.2017
06-12-2017 12:45 Nina Stajniak Zmodyfikowany
historia zmian
BDG.zp.23.1.127.2017
06-12-2017 09:01 Sławomir Mucha Zmodyfikowany
historia zmian
DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH
05-12-2017 15:27 Ewa Gołębiewska Zmodyfikowany
historia zmian
BDG.zp.23.1.121.2017
05-12-2017 15:25 Ewa Gołębiewska Zmodyfikowany
historia zmian
BDG.zp.23.1.121.2017
05-12-2017 15:22 Ewa Gołębiewska Zmodyfikowany
historia zmian
BDG.zp.23.1.122.2017
05-12-2017 15:06 Ewa Gołębiewska Utworzony
historia zmian
BDG.zp.23.1.121.2017
05-12-2017 15:03 Rafał Lalik Zmodyfikowany
historia zmian
Substancje podstawowe
05-12-2017 13:43 Anna Gajda Utworzony
historia zmian
BDG.zp.23.1.126.2017
05-12-2017 13:03 Sławomir Mucha Zmodyfikowany
historia zmian
Wybrane akty prawne z zakresu nadzoru właścicielskiego