Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rejestr zamian

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zamian
Data Autor Akcja Dokument
10-07-2017 15:21 Rafał Lalik Zmodyfikowany
historia zmian
Etykiety stosowania środków ochrony roślin
10-07-2017 15:10 Ewa Gołębiewska Zmodyfikowany
historia zmian
BDG.zp.23.1.53.2017
10-07-2017 14:58 Anna Wierzchowska Zmodyfikowany
historia zmian
BDG.zp.23.1.60.2017
10-07-2017 14:54 Sławomir Mucha Zmodyfikowany
historia zmian
OBWIESZCZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE WSKAŹNIKÓW KLIMATYCZNEGO BILANSU WODNEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH GATUNKÓW ROŚLIN UPRAWNYCH I GLEB
10-07-2017 12:39 Anna Gajda Zmodyfikowany
historia zmian
BDG.zp.23.1.63.2017
10-07-2017 12:17 Sławomir Mucha Zmodyfikowany
historia zmian
Roczne sprawozdanie finansowe oraz informacje o zarządzaniu składnikami mienia trwałego za 2016 rok
10-07-2017 12:14 Sławomir Mucha Utworzony
historia zmian
Roczne sprawozdanie finansowe oraz informacje o zarządzaniu składnikami mienia trwałego za 2016 rok
10-07-2017 11:43 Sławomir Mucha Zmodyfikowany
historia zmian
Udostępnianie projektów aktów prawnych
10-07-2017 11:04 Sławomir Mucha Zmodyfikowany
historia zmian
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI I WETERYNARII
10-07-2017 10:20 Rafał Lalik Zmodyfikowany
historia zmian
Etykiety stosowania środków ochrony roślin