Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Krajowa lista chronionych oznaczeń geograficznych

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Krajowa lista chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych
/ autor: Sławomir Mucha / - odsłon
  1. Podstawa prawna prowadzenia rejestru:art. 13 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. Nr 208, poz. 1539).
  2. Rejestr zawiera:nazwę.
  3. Rejestr prowadzony jestw Wydziale Oznaczeń Geograficznych, tel. 022 623 27 07; e-mail:oznaczenia@minrol.gov.pl.
  4. Udostępnianie danych:Informacje na temat listy można uzyskać pod adresem: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Wydział Oznaczeń Geograficznych; ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa; tel. 022 623 27 07; e-mail:oznaczenia@minrol.gov.pl.
Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 29.07.2008 11:38:24 Data ostatniej modyfikacji: 22.02.2010 13:12:09 Statystyka strony: - odsłon