Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Lista produktów rolnych i środków spożywczych podl

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Lista produktów rolnych i środków spożywczych podlegających tymczasowej ochronie krajowej
/ autor: Sławomir Mucha / - odsłon

  1. Podstawa prawna prowadzenia rejestru:art. 35 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68).
  2. Rejestr zawiera:nazwy pochodzenia i oznaczenia geograficznego produktów rolnych i środków spożywczych.
  3. Rejestr prowadzony jestw Wydziale Oznaczeń Geograficznych, tel. 022 623 27 07; e-mail:oznaczenia@minrol.gov.pl.
  4. Udostępnianie danych:Informacje na temat rejestru można uzyskać pod adresem: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Wydział Oznaczeń Geograficznych; ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa; tel. 022 623 27 07; e-mail:oznaczenia@minrol.gov.pl.
Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 29.07.2008 11:22:37 Data ostatniej modyfikacji: 22.02.2010 13:16:33 Statystyka strony: - odsłon