Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Lista produktów tradycyjnych

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Lista produktów tradycyjnych
/ autor: Sławomir Mucha / - odsłon
  1. Podstawa prawna prowadzenia rejestru:art. 47 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68).
  2. Rejestr zawiera:nazwę produktu, kategorię, województwo.
  3. Rejestr prowadzony jestw Wydziale Oznaczeń Geograficznych, tel. 022 623 27 07; e-mail:oznaczenia@minrol.gov.pl.
  4. Udostępnianie danych:Rejestr jest prowadzony w wersji papierowej. Na podstawie ust. 4 art. 47 ww. ustawy publikuje się go nastronach internetowychurzędu obsługującego ministra właściwego ds. rynków rolnych. Wykaz produktów tradycyjnych znajdujących się na „Liście produktów tradycyjnych” zgodnie z art. 55 ww. ustawy jest umieszczany corocznie w terminie do końca maja w dzienniku urzędowym ministra właściwego ds. rynków rolnych.
Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 29.07.2008 11:20:43 Data ostatniej modyfikacji: 22.02.2010 13:22:28 Statystyka strony: - odsłon