Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rejestr działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych
/ autor: Sławomir Mucha / - odsłon
 1. Podstawa prawna prowadzenia rejestru: art. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. Nr 208, poz. 1539 z późn. zm.).
 2. Rejestr zawiera następujące dane:
  • firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres,
  • numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej,
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  • rodzaj i zakres działalności gospodarczej objętej wpisem,
  • miejsce lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
  • datę dokonania wpisu.
 3. Rejestr prowadzony jest w Wydziale Wyrobów Alkoholowych  tel. (22) 623 27 17, 623 20 08.
  Rejestr jest jawny.

   

24.02.2017 r.
Wykaz podmiotów posiadających uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych

Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 06.10.2014 10:58:57 Data ostatniej modyfikacji: 06.04.2017 14:11:01 Statystyka strony: - odsłon