Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rejestr producentów wyrobów tytoniowych

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr producentów wyrobów tytoniowych
/ autor: Sławomir Mucha / - odsłon
 1. Podstawa prawna prowadzenia rejestru: art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 31, poz. 353 z późn. zm.).
 2. Rejestr zawiera następujące dane:
  • firmę i siedzibę przedsiębiorcy oraz jego adres,
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  • rodzaj i zakres działalności gospodarczej objętej wpisem,
  • miejsce lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
  • datę dokonania wpisu.
 3. Rejestr prowadzony jest w Wydziale Wyrobów Alkoholowych  tel. (22) 623 27 17, 623 20 08.
  Obowiązek prowadzenia wymienionego rejestru powstał, w związku z wejściem w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, tj. z dniem 21 sierpnia 2004 r.
  Rejestr jest jawny.

   

06.10.2017 r.
Wykaz podmiotów posiadających uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 12.09.2014 14:41:03 Data ostatniej modyfikacji: 06.10.2017 12:08:33 Statystyka strony: - odsłon