Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich
/ autor: Administrator User / - odsłon
 1. Podstawa prawna prowadzenia rejestru:art. 20 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 120, poz. 690 z późn. zm.).
 2. Rejestr zawiera następujące dane:
  • firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres,
  • numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej,
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  • rodzaj działalności gospodarczej objętej wpisem,
  • miejsce lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,
  • datę dokonania wpisu.
 3. Rejestr prowadzony jestw Wydziale Wyrobów Winiarskich, Napojów Spirytusowych i Rejestracji Producentów Wyrobów Akcyzowych, tel. (22) 623 27 17 lub (22) 623 16 02.
  Obowiązek prowadzenia wymienionego rejestru powstał, w związku z wejściem w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, tj. z dniem 21 sierpnia 2004 r.
  Rejestr jest jawny.

24.07.2014 r.

Wykaz podmiotów posiadających uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich

Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 23.11.2005 12:46:32 Data ostatniej modyfikacji: 11.05.2018 17:14:57 Statystyka strony: - odsłon