Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
/ autor: Sławomir Mucha / - odsłon

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r., poz. 455) prowadzony jest rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zawierający następujące informacje:

  • datę ważności i numer zezwolenia na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu,
  • nazwę środka ochrony roślin,
  • producenta środka,
  • rodzaj środka,
  • zawartość, nazwę oraz producenta substancji aktywnej wchodzącej w skład danego środka,
  • informacje dotyczące klasyfikacji środka ochrony pod względem stwarzania przez niego zagrożeń zdrowia człowieka, pszczół i organizmów wodnych,
  • informacje o dopuszczeniu środka ochrony roślin do stosowania w strefach ochronnych ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów przyrody.

Rejestr jest ogólnodostępny, publikowany w postaci dokumentu programu Microsoft Excel, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (https://bip.minrol.gov.pl), w części strony dot. ochrony roślin.
Kontakt do wydziału nadzorującego:
Departament Hodowli i Ochrony Roślin
Wydział Środków Ochrony Roślin
tel. 22 623 10 21

Zobacz rejestr
więcej...

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 02.12.2014 15:29:11 Data ostatniej modyfikacji: 02.12.2014 15:30:50 Statystyka strony: - odsłon