Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
/ autor: Sławomir Mucha / - odsłon

Lp.

Prognoza oddziaływania na środowisko, dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą oddziaływać na jej terytorium, opracowanie ekofizjograficzne, rejestr substancji niebezpiecznych, wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, rejestr poważnych awarii

1

Numer wpisu

3/2007

2

Nazwa dokumentu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Prognoza sporządzona zgodnie z Art. 40 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627).

4

Data sporządzenia projektu dokumentu

listopad 2006

5

Zamawiający wykonanie dokumentu

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

6

Wykonawca dokumentu

Konsorcjum projektowe:
Agrotec polska Sp. z o.o., Agrotec Sp. A., Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Departament Programowania i Analiz
Wydział Monitorowania, Oceny i Analiz
pok. 578
tel. (0-22) 623 20 32, (0-22) 623 22 58
fax: (0-22) 623 25 70

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

9

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

Brak

10

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

KI/C/1/2007, KI/C/2/2007

11

Uwagi

Brak

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 16.09.2014 14:36:47 Data ostatniej modyfikacji: 16.09.2014 14:36:47 Statystyka strony: - odsłon