Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty: polityk, strategii, planów lub programów
/ autor: Sławomir Mucha / - odsłon

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – projekt W-07/XII/06

Lp.

Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

1

Numer wpisu

1/2007

2

Nazwa projektu dokumentu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – projekt W-07/XII/06

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Program przeznaczony do realizacji w latach 2007-2013 na terenie całego kraju. Określa działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze środków krajowych przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej.

4

Data sporządzenia projektu dokumentu

grudzień 2006

5

Organ przedkładający (opracowujący) projekt dokumentu

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

6

Organ zatwierdzający projekt dokumentu

Rada Ministrów

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Departament Programowania i Analiz
Wydział Programowania, pok. …
tel. (0-22) 623 22 15
fax: (0-22) 623 25 70

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

9

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla zatwierdzonego dokumentu

KI/C/1/2007

10

Uwagi

Brak

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 16.09.2014 14:37:43 Data ostatniej modyfikacji: 16.09.2014 14:37:43 Statystyka strony: - odsłon