Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty: polityk, strategii, planów lub programów
/ autor: Sławomir Mucha / - odsłon

Krajowy Plan Strategiczny Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – projekt 2006

Lp.

Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

1

Numer wpisu

2/2007

2

Nazwa projektu dokumentu

Krajowy Plan Strategiczny Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – projekt 2006

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Dokument opisuje założenia strategiczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013.

4

Data sporządzenia projektu dokumentu

sierpień 2006

5

Organ przedkładający (opracowujący) projekt dokumentu

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

6

Organ zatwierdzający projekt dokumentu

Rada Ministrów

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Departament Programowania i Analiz
Wydział Programowania, pok. …
tel. (0-22) 623 22 15
fax: (0-22) 623 25 70

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

9

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla zatwierdzonego dokumentu

KI/C/2/2007

10

Uwagi

Brak

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 16.09.2014 14:40:47 Data ostatniej modyfikacji: 16.09.2014 14:40:48 Statystyka strony: - odsłon