Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wykaz nawozów, które można wprowadzać do obrotu na podstawie zezwoleń ministra właściwego do spraw rolnictwa

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nawozów, które można wprowadzać do obrotu na podstawie zezwoleń ministra właściwego do spraw rolnictwa
/ autor: Sławomir Mucha / - odsłon

Zgodnie z art. 7 ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U Nr 89, poz. 991 oraz z 2004 r. Dz. U. Nr 91, poz. 876) minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze obwieszczenia, ogłasza, do 30 czerwca każdego roku, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wykaz nawozów, które można wprowadzać do obrotu na podstawie zezwoleń ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Wykaz nawozów zawiera:

  • nazwę nawozu i jego producenta lub importera,
  • symbol PKWiU,
  • kod CN, w wypadku nawozów pochodzących z importu.

Aktualny wykaz nawozów (tj. z nawozami, które zostały dopuszczone do obrotu po ogłoszeniu wykazu w danym roku w Monitorze Polskim) znajduje się w Departamencie Hodowli i Ochrony Roślin w Wydziale Nawozów i Nawożenia.

Informacje na temat aktualnego wykazu można uzyskać telefonicznie pod numerem: 22 623 15 18.
Wykaz prowadzony jest w programie Microsoft Office Excel 2003.

Zobacz wykaz
więcej...

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 06.11.2014 13:24:32 Data ostatniej modyfikacji: 06.11.2014 13:25:40 Statystyka strony: - odsłon