Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wykaz wielkości obrotu produktami leczniczymi wete

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz wielkości obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi wraz ze strukturą tego obrotu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (dz. U. Z 2008 r. Nr 45, poz. 271)
/ autor: Sławomir Mucha / - odsłon

Wykaz wielkości obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi w danym kwartale/roku na podstawie sprawozdań z hurtowni farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych.

Podstawa prawna prowadzenia wykazu: art. 78 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271).

Wykaz zawiera następujące dane:
• nazwę produktu leczniczego weterynaryjnego wydanego przez hurtownię podmiotowi uprawnionemu do zakupu takiego produktu
• postać produktu
• wielkość opakowania produktu
• ilość wydanego produktu
• wartość wydanego produktu

Wykaz wielkości obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi prowadzony jest
w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w Zespole ds. Laboratoriów
i Farmacji Weterynaryjnej. Informacje na temat aktualnego wykazu otrzymują wyłącznie Inspekcja Weterynaryjna i Ministerstwo Zdrowia – Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 19.06.2008 13:00:13 Data ostatniej modyfikacji: 19.06.2008 13:00:37 Statystyka strony: - odsłon