Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Spółki z udziałem Skarbu Państwa

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Spółki z udziałem Skarbu Państwa

OGŁOSZENIA archiwum

24 kwietnia 2017

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ PO OBNIŻONEJ CENIE

prawa własności lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 97,12 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnym o powierzchni użytkowej 18,76 m2, mieszczącego się na I piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, posadowionym przy ul. Cukrowej 14 w Szczecinie, wraz z udziałem w wysokości 417/1000 części we współwłasności budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1/1 o obszarze 1236,00 m2 obręb 2163 Pogodno, gmina Miasto Szczecin, powiat Szczeciński, województwo Zachodniopomorskie.

12 kwietnia 2017

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ

prawa użytkowania wieczystego 3 nieruchomości zabudowanych położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej, gmina Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie.

29 marca 2017

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ ORAZ I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ PO OBNIŻONEJ CENIE

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Stargardzie przy ul. Niemcewicza, obręb ewidencyjny 0021, M. Stargard, gmina Stargard, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie, obejmującej działkę nr 62/25 o pow. 0,0846 ha; prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Stargardzie przy ul. Niemcewicza, obręb 0021, M. Stargard, gmina Stargard, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie, obejmującej działkę nr 55/7 o pow. 0,1797 ha; prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Stargardzie przy ul. Niemcewicza, obręb 0021, M. Stargard, gmina Stargard, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie, obejmującej działkę nr 55/9 o pow. 0,1856 ha.