Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Spółki z udziałem Skarbu Państwa

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Spółki z udziałem Skarbu Państwa

OGŁOSZENIA archiwum

15 listopada 2017

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Lublin przy ul. Krochmalnej, obręb geodezyjny 22 – Piaski, gmina Lublin, powiat Lublin, województwo lubelskie, obejmującej działkę nr 45/3 o powierzchni 0,0506 ha.

06 listopada 2017

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Opolu Lubelskim, obręb 0004_04 Opole Lubelskie, gmina Opole Lubelskie, powiat opolski, województwo lubelskie, obejmującej działkę nr 207/4 o pow. 2,7947 ha.

02 listopada 2017

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Opiesin, obręb 0019 Opiesin, gmina Daszyna, powiat łęczycki, województwo łódzkie obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 44/6 o powierzchni 2,6060 ha.

31 października 2017

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Nowy Staw, obręb ewidencyjny 5 – Nowy Staw [0005], gmina Nowy Staw, powiat malborski, województwo pomorskie, obejmującej działkę nr 2/21 o powierzchni 0,4091 ha.

17 października 2017

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ

prawa użytkowania wieczystego działek gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów nr 15/1 o pow. 0,5937 ha, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1W/00032670/5 oraz działek gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów nr 14/2 o pow. 0,0394 ha, nr 14/3 o pow. 0,0680 ha i nr 14/4 o pow. 0,0069 ha, dla których w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1W/00047311/9.