Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Aktywa do sprzedaży

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Aktywa do sprzedaży

OGŁOSZENIA archiwum

21 marca 2018

PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ

prawa własności nieruchomości stanowiącej geodezyjnie wyodrębnioną działkę gruntu nr ewidencyjny 261/1 o powierzchni 3927 m2 położoną w Tarnowie obręb 200, objętą księgą wieczystą nr TR1T/00101053/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie.