Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Aktywa do sprzedaży

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Aktywa do sprzedaży

OGŁOSZENIA archiwum

14 maja 2018

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ

odrębnej własności lokalu użytkowego nr 1 o powierzchni 131,74 m2, składającego się ze stołówki, kuchni, 2 pomieszczeń gospodarczych, wc i 2 korytarzy, wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej pow. użytkowej 139,36 m2, znajdującego się w piwnicy budynku użytkowo-mieszkalnego położonego w Unisławiu przy ul. Chełmińskiej 69, wraz z udziałem wynoszącym 27110/102291 części w prawie użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntu nr 399/6 o pow. 0,1837 ha, obręb ewidencyjny Unisław nr 0009, gmina Unisław, powiat chełmiński, województwo kujawsko-pomorskie

14 maja 2018

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ

udziału wynoszącego 5775/85126 części w nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Chełmińskiej 73 w miejscowości Unisław, obejmującego udział w prawie własności budynków, budowli i urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli wyodrębnionych lokali, oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej numerem 38/11 o powierzchni 0,1215 ha, obręb ewidencyjny Unisław, gmina Unisław, powiat chełmiński, województwo kujawsko-pomorskie

14 maja 2018

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ

odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 10 o powierzchni 42,75 m2, składającego się z dwóch pokoi, kuchni i łazienki, znajdującego się w budynku mieszkalnym położonym w Unisławiu przy ulicy Żwirki i Wigury 11, wraz z pomieszczeniami przynależnymi: wc o powierzchni 0,84 m2, piwnicą o pow. 9,98 m2 i pomieszczeniem gospodarczym o pow. 10,79 m2, oraz z udziałem wynoszącym 6436/76568 części w nieruchomości wspólnej posadowionej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 38/2 o pow. 0,2261 ha, obręb Unisław [0009], gmina Unisław, powiat chełmiński, województwo kujawsko-pomorskie

27 kwietnia 2018

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Janikowie, gmina Janikowo, powiat inowrocławski, woj. kujawsko - pomorskie, obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów numerem 87/37 o powierzchni 0,0786 ha oraz nr 87/44 o powierzchni 0,5694 ha.

25 kwietnia 2018

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 911 o pow. 0,7481 ha i 913/1 o pow. 0,0221 ha, położone w miejscowości Rejowiec przy ulicy Przemysłowej, obręb 0014 Rejowiec, gmina Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskie.