Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ
/ autor: Sławomir Mucha / - odsłon

prawa użytkowania wieczystego działek gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów nr 15/1 o pow. 0,5937 ha, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1W/00032670/5 oraz działek gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów nr 14/2 o pow. 0,0394 ha, nr 14/3 o pow. 0,0680 ha i nr 14/4 o pow. 0,0069 ha, dla których w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1W/00047311/9.

      

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 17.10.2017 14:00:49 Data ostatniej modyfikacji: 17.10.2017 14:00:49 Statystyka strony: - odsłon