Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wykaz nadzorowanych spółek

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nadzorowanych spółek
18 lipca 2017 / autor: Sławomir Mucha / - odsłon

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne (Dz.U. z 2017 r. poz. 10, ze. zm.), Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykonuje prawa z akcji i udziałów w 21 spółkach z udziałem Skarbu Państwa, wśród których znajduje się jeden podmiot o istotnym znaczeniu dla gospodarki, tj. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wykazu spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 95)).

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykonuje prawa z akcji/udziałów Skarbu Państwa w następujących spółkach:

 1. Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Radomiu,
 2. Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Broniszach,
 3. Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. z siedzibą w Zielonej Górze,
 4. Rolno-Przemysłowy Rynek Hurtowy „GIEŁDA HURTOWA” S.A. z siedzibą w Legnicy,
 5. Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. z siedzibą w Poznaniu,
 6. Małopolski Rynek Hurtowy S.A. w z siedzibą Tarnowie,
 7. Beskidzki Hurt Towarowy S.A. z siedzibą w Bielsko-Białej,
 8. Lubelski Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Elizówce,
 9. Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT S.A. z siedzibą w Rzeszowie,
 10. Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno - Spożywcze S.A. z siedzibą w Gdańsku,
 11. Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy „Giełda Elbląska” S.A. z siedzibą w Elblągu,
 12. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu,
 13. Chłodnia Białystok S.A. z siedzibą w Białymstoku,
 14. Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. z siedzibą w Trzemesznie,
 15. Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Wałbrzychu,
 16. Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach Sp. z o.o.,
 17. Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET Sp. z o.o. z siedzibą w Pile,
 18. Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
 19. Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe S.A. z siedzibą w Białymstoku,
 20. Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy,
 21. Kosmo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

       

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 18.07.2017 08:51:01 Data ostatniej modyfikacji: 26.01.2018 11:30:13 Statystyka strony: - odsłon