Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zasady kształtowania wynagrodzeń w spółkach

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady kształtowania wynagrodzeń w spółkach
05 grudnia 2017 / autor: Sławomir Mucha / - odsłon

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1202, ze zm.) publikacji w BIP Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi podlegają uchwały określające zasady wynagradzania członków organów spółek, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi i w stosunku do których posiada uprawnienia takie, jak przedsiębiorca dominujący w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229, ze. zm.).

    

    

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 05.12.2017 11:41:30 Data ostatniej modyfikacji: 05.12.2017 11:45:15 Statystyka strony: - odsłon