Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zasady nadzoru właścicielskiego

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady nadzoru właścicielskiego
05 grudnia 2017 / autor: Sławomir Mucha / - odsłon

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszły w życie ustawy wprowadzające nowy model wykonywania uprawnień właścicielskich Skarbu Państwa:

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym koordynuje wykonywanie uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach oraz dąży do zapewnienia jednolitego sposobu wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa. W dniu 28 września 2017 r. Prezes Rady Ministrów zaakceptował treść dokumentów:

  1. Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa,
  2. Kierunki polityki właścicielskiej w zakresie zbywania akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa,
  3. Wytyczne dotyczące procedury wyboru i współpracy z firmą audytorską badającą roczne sprawozdanie finansowe spółki z udziałem Skarbu Państwa,
  4. Wytyczne dla spółek z udziałem Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za rok 2017.

Wyżej wskazane dokumenty definiują cele nadzoru właścicielskiego, sposoby ich osiągnięcia oraz metody ich realizacji. Ponadto stanowią wskazówki do wykonywania przez organy spółek z udziałem Skarbu Państwa zadań w zakresie zarządzania i nadzoru.

    

     

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 05.12.2017 10:59:00 Data ostatniej modyfikacji: 26.01.2018 11:35:06 Statystyka strony: - odsłon