Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Roczne sprawozdanie finansowe oraz informacje o zarządzaniu składnikami mienia trwałego za 2016 rok

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Roczne sprawozdanie finansowe oraz informacje o zarządzaniu składnikami mienia trwałego za 2016 rok
/ autor: Katarzyna Belkiewicz / - odsłon

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Roczne sprawozdanie finansowe oraz informacje o zarządzaniu składnikami mienia trwałego za 2016 rok Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na podstawie art. 37 ust. 3 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 z późn. zm.)

Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 22.03.2017 15:24:22 Data ostatniej modyfikacji: 22.03.2017 15:24:22 Statystyka strony: - odsłon