Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Roczne sprawozdanie finansowe oraz informacje o zarządzaniu składnikami mienia trwałego za 2016 rok

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Roczne sprawozdanie finansowe oraz informacje o zarządzaniu składnikami mienia trwałego za 2016 rok
/ autor: Katarzyna Belkiewicz / - odsłon

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Roczne sprawozdanie finansowe oraz informacje o zarządzaniu składnikami mienia trwałego za 2016 rok Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na podstawie art. 37 ust. 3 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 z późn. zm.)

Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 30.05.2017 12:22:46 Data ostatniej modyfikacji: 30.05.2017 12:22:46 Statystyka strony: - odsłon