Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Roczne sprawozdanie finansowe oraz informacje o zarządzaniu składnikami mienia trwałego za 2016 rok

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Roczne sprawozdanie finansowe oraz informacje o zarządzaniu składnikami mienia trwałego za 2016 rok
/ autor: Katarzyna Belkiewicz / - odsłon

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie

Roczne sprawozdanie finansowe oraz informacje o zarządzaniu składnikami mienia trwałego za 2016 rok Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na podstawie art. 37 ust. 3 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 z późn. zm.)

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 01.06.2017 11:04:37 Data ostatniej modyfikacji: 15.02.2018 07:55:32 Statystyka strony: - odsłon