Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Roczne sprawozdanie finansowe oraz informacje o zarządzaniu składnikami mienia trwałego za 2016 rok

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Roczne sprawozdanie finansowe oraz informacje o zarządzaniu składnikami mienia trwałego za 2016 rok
/ autor: Katarzyna Belkiewicz / - odsłon

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

Roczne sprawozdanie finansowe oraz informacje o zarządzaniu składnikami mienia trwałego za 2016 rok Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na podstawie art. 37 ust. 3 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 z późn. zm.)

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 06.06.2017 13:21:45 Data ostatniej modyfikacji: 15.02.2018 07:55:09 Statystyka strony: - odsłon