Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

BDG.zp.23.1.114.2017

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr BDG.zp.23.1.114.2017
/ autor: Anna Wierzchowska / - odsłon

na wykonanie i dostarczenie powerbanków na potrzeby PROW na lata 2014-2020

Termin składania ofert

15.11.2017 r. do godz. 10:30

Termin otwarcia ofert

15.11.2017 r. o godz. 11:00

Data publikacji

Dokumenty do pobrania

07.11.2017 r.

 

07.11.2017 r.

 

07.11.2017 r.

 

10.11.2017 r.

15.11.2017 r.

23.11.2017 r. 

Zmodyfikowany przez: Ewa Gołębiewska E-mail: ewa.golebiewska@minrol.gov.pl Data utworzenia: 07.11.2017 14:16:58 Data ostatniej modyfikacji: 23.11.2017 11:27:25 Statystyka strony: - odsłon