Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

BDG.zp.23.1.115.2017

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr BDG.zp.23.1.115.2017
/ autor: Agnieszka Fidler / - odsłon

na wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych

Termin składania ofert

14.11.2017 r. do godz. 10:30

Termin otwarcia ofert

14.11.2017 r. o godz. 11:00

Data publikacji

Dokumenty do pobrania

06.11.2017 r.

 

06.11.2017 r.

 

06.11.2017 r.

 

09.11.2017 r.

09.11.2017 r.

14.11.2017 r.

20.11.2017 r.

Zmodyfikowany przez: Ewa Gołębiewska E-mail: ewa.golebiewska@minrol.gov.pl Data utworzenia: 06.11.2017 16:22:21 Data ostatniej modyfikacji: 20.11.2017 13:13:54 Statystyka strony: - odsłon