Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

BDG.zp.23.1.116.2017

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr BDG.zp.23.1.116.2017
/ autor: Anna Gajda / - odsłon

na organizację seminarium w dniach 3-5 grudnia 2017 r.

Termin składania ofert

15.11.2017 r. do godz. 10:30

Termin otwarcia ofert

15.11.2017 r. o godz. 11:15

Data publikacji

Dokumenty do pobrania

09.11.2017 r.

 

09.11.2017 r.

 

09.11.2017 r.

 

15.11.2017 r.

27.11.2017 r.

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe zamówienie zostało udzielone Wykonawcy: Holiday Travel Sp. z o.o., Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa.

Zmodyfikowany przez: Ewa Gołębiewska E-mail: ewa.golebiewska@minrol.gov.pl Data utworzenia: 09.11.2017 15:54:50 Data ostatniej modyfikacji: 29.11.2017 15:25:55 Statystyka strony: - odsłon