Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

BDG.zp.23.1.117.2017

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr BDG.zp.23.1.117.2017
/ autor: Agnieszka Fidler / - odsłon

na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie wykładziny w holach w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Termin składania ofert

28.11.2017 r. do godz. 10:30

Termin otwarcia ofert

28.11.2017 r. o godz. 11:00

Data publikacji

Dokumenty do pobrania

13.11.2017 r.

 

13.11.2017 r.

 

13.11.2017 r.

 

13.11.2017 r.

13.11.2017 r.

13.11.2017 r.

13.11.2017 r.

13.11.2017 r.

13.11.2017 r.

13.11.2017 r.

13.11.2017 r.

28.11.2017 r.

07.12.2017 r.

Zmodyfikowany przez: Anna Gajda E-mail: anna.gajda@minrol.gov.pl Data utworzenia: 13.11.2017 15:18:01 Data ostatniej modyfikacji: 07.12.2017 16:06:02 Statystyka strony: - odsłon