Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

BDG.zp.23.1.117.2017

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr BDG.zp.23.1.117.2017
/ autor: Agnieszka Fidler / - odsłon

na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie wykładziny w holach w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Termin składania ofert

28.11.2017 r. do godz. 10:30

Termin otwarcia ofert

28.11.2017 r. o godz. 11:00

Data publikacji

Dokumenty do pobrania

13.11.2017 r.

 

13.11.2017 r.

 

13.11.2017 r.

 

13.11.2017 r.

13.11.2017 r.

13.11.2017 r.

13.11.2017 r.

13.11.2017 r.

13.11.2017 r.

13.11.2017 r.

13.11.2017 r.

Zmodyfikowany przez: Agnieszka Fidler E-mail: agnieszka.fidler@minrol.gov.pl Data utworzenia: 13.11.2017 15:18:01 Data ostatniej modyfikacji: 13.11.2017 15:18:01 Statystyka strony: - odsłon