Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

BDG.zp.23.1.121.2017

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr BDG.zp.23.1.121.2017
/ autor: Ewa Gołębiewska / - odsłon

na wykonanie zabudowy wspólnego stoiska MRiRW, ARiMR, KOWR, KRUS na Targi Polagra Premiery 2018

Termin składania ofert

13.12.2017 r. do godz. 10:30

Termin otwarcia ofert

13.12.2017 r. o godz. 11:00

Data publikacji

Dokumenty do pobrania

05.12.2017 r.

05.12.2017 r.

05.12.2017 r.

05.12.2017 r. 

05.12.2017 r. 

05.12.2017 r. 

13.12.2017 r. 

03.01.2018 r.

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe zamówienie zostało udzielone Wykonawcy: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o., ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań

Zmodyfikowany przez: Ewa Gołębiewska E-mail: ewa.golebiewska@minrol.gov.pl Data utworzenia: 05.12.2017 15:20:56 Data ostatniej modyfikacji: 09.01.2018 10:35:25 Statystyka strony: - odsłon