Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

BDG.zp.23.1.123.2017

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr BDG.zp.23.1.123.2017
/ autor: Nina Stajniak / - odsłon

na zakup prawa do użytkowania narzędzia do prowadzenia arkusza organizacji szkół

Termin składania ofert

07.12.2017 r. do godz. 10:30

Termin otwarcia ofert

07.12.2017 r. o godz. 11:15

Data publikacji

Dokumenty do pobrania

29.11.2017 r.

 

 

29.11.2017 r.

 

 

29.11.2017 r.

 

 

 

07.12.2017 r.

12.12.2017 r.

Zmodyfikowany przez: Nina Stajniak E-mail: nina.stajniak@minrol.gov.pl Data utworzenia: 29.11.2017 15:55:35 Data ostatniej modyfikacji: 12.12.2017 08:24:01 Statystyka strony: - odsłon