Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

BDG.zp.23.1.127.2017

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr BDG.zp.23.1.127.2017
/ autor: Nina Stajniak / - odsłon

na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Termin składania ofert

06.12.2017 r. do godz. 10:30

Termin otwarcia ofert

06.12.2017 r. o godz. 11:15

Data publikacji

Dokumenty do pobrania

29.11.2017 r.

 

29.11.2017 r.

 

 

29.11.2017 r.

 

 

29.11.2017 r.

04.12.2017 r.

06.12.2017 r.

12.12.2017 r.

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe zamówienie zostało udzielone Wykonawcy: Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.

Zmodyfikowany przez: Nina Stajniak E-mail: nina.stajniak@minrol.gov.pl Data utworzenia: 29.11.2017 14:58:11 Data ostatniej modyfikacji: 29.12.2017 09:47:49 Statystyka strony: - odsłon