Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

BDG.zp.23.1.14.2018

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr BDG.zp.23.1.14.2018
/ autor: Ewa Gołębiewska / - odsłon

na wykonanie zabudowy stoiska podczas Targów AAHAR 2018, odbywających się w dniach 13-17 marca 2018 r. w New Delhi w Indiach

Termin składania ofert

20.02.2018 r. do godz. 10:30

Termin otwarcia ofert

20.02.2018 r. o godz. 11:00

Data publikacji

Dokumenty do pobrania

13.02.2018 r.

13.02.2018 r.

13.02.2018 r.

13.02.2018 r.

13.02.2018 r.

16.02.2018 r.

20.02.2018 r. 

23.02.2018 r. 

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe zamówienie zostało udzielone Wykonawcy: VMG Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 1, 61-249 Poznań

Zmodyfikowany przez: Ewa Gołębiewska E-mail: ewa.golebiewska@minrol.gov.pl Data utworzenia: 13.02.2018 14:26:15 Data ostatniej modyfikacji: 01.03.2018 08:41:29 Statystyka strony: - odsłon