Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

BDG.zp.23.1.15.2018

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Postępoowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr BDG.zp.23.1.15.2018
/ autor: Ewa Struziak / - odsłon

na wykonanie zabudowy wspólnego stoiska MRiRW, ARiMR, KOWR i KRUS podczas Targów Rolniczych Agro Park 2018, odbywających się w dniach 3-4 marca 2018 r. w Lublinie.

Termin składania ofert

20.02.2018 r. do godz. 10:30

Termin otwarcia ofert

20.02.2018 r. o godz. 11:15

Data publikacji

Dokumenty do pobrania

15.02.2018 r.

15.02.2018 r.

15.02.2018 r.

15.02.2018 r.

15.02.2018 r.

15.02.2018 r.

20.02.2018 r.

27.02.2018 r.

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe zamówienie zostało udzielone Wykonawcy: EXPO MAZURY Spółka Akcyjna, ul. Grunwaldzka 55, 14-100 Ostróda.

Zmodyfikowany przez: Ewa Struziak E-mail: ewa.struziak@minrol.gov.pl Data utworzenia: 15.02.2018 12:37:05 Data ostatniej modyfikacji: 08.03.2018 10:45:36 Statystyka strony: - odsłon