Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

BDG.zp.23.1.27.2018

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr BDG.zp.23.1.27.2018
/ autor: Anna Gajda / - odsłon

na wydanie dwóch publikacji informacyjnych z zakresu systemu Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń Geograficznych lub Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności – rozstrzygnięcie konkursu na przepis kulinarny

Termin składania ofert

29.05.2018 r. do godz. 10:30

Termin otwarcia ofert

29.05.2018 r. o godz. 11:00

Data publikacji

Dokumenty do pobrania

20.04.2018 r.

 

20.04.2018 r.

 

20.04.2018 r.

 

20.04.2018 r.

Zmodyfikowany przez: Anna Gajda E-mail: anna.gajda@minrol.gov.pl Data utworzenia: 20.04.2018 10:42:47 Data ostatniej modyfikacji: 20.04.2018 10:42:47 Statystyka strony: - odsłon