Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

BDG.zp.23.1.3.2018

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr BDG.zp.23.1.3.2018
/ autor: Anna Gajda / - odsłon

na zapewnienie obsługi merytorycznej stoiska wystawienniczego w ramach projektu "Odpoczywaj na wsi", podczas 11 imprez targowych

Termin składania ofert

24.01.2018 r. do godz. 10:30

Termin otwarcia ofert

24.01.2018 r. o godz. 11:00

Data publikacji

Dokumenty do pobrania

16.01.2018 r.

16.01.2018 r.

16.01.2018 r.

16.01.2018 r.

24.01.2018 r.

31.01.2018 r.

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe zamówienie zostało udzielone Wykonawcy: Konsorcjum w składzie: 1) Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, al. Kasztanowa 2, 24-150 Nałęczów, 2) Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów”,al. Kasztanowa 2, 24-150 Nałęczów.

Zmodyfikowany przez: Anna Gajda E-mail: anna.gajda@minrol.gov.pl Data utworzenia: 16.01.2018 16:42:01 Data ostatniej modyfikacji: 06.02.2018 15:26:10 Statystyka strony: - odsłon