Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

BDG.zp.23.1.30.2017

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr BDG.zp.23.1.30.2017
/ autor: Ewa Struziak / - odsłon

na wykonanie zabudowy stoiska podczas XXVIII Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu

Termin składania ofert

31.03.2017 r. do godz. 10:30

Termin otwarcia ofert

31.03.2017 r.  o godz. 11:00

Data publikacji

Dokumenty do pobrania

22.03.2017 r.

22.03.2017 r.

22.03.2017 r.

22.03.2017 r.

22.03.2017 r.

31.03.2017 r.

07.04.2017 r.

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe zamówienie zostało udzielone Wykonawcy: WEXPOL Jacek Lewandowski, ul. Żywiczna 67, 03 - 179 Warszawa.

Zmodyfikowany przez: Ewa Struziak E-mail: ewa.struziak@minrol.gov.pl Data utworzenia: 22.03.2017 14:46:11 Data ostatniej modyfikacji: 24.04.2017 15:41:11 Statystyka strony: - odsłon