Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

BDG.zp.23.1.30.2018

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr BDG.zp.23.1.30.2018
/ autor: Nina Stajniak / - odsłon

na wykonanie usługi utrzymania czystości powierzchni użytkowych w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także na dziedzińcu i na terenie wokół budynku

Termin składania ofert

29.05.2018 r. do godz. 10:30

Termin otwarcia ofert

29.05.2018 r. o godz. 11:15

Data publikacji

Dokumenty do pobrania

20.04.2018 r.

 

20.04.2018 r.

 

20.04.2018 r.

 

20.04.2018 r.

15.05.2018 r.

Zmodyfikowany przez: Nina Stajniak E-mail: nina.stajniak@minrol.gov.pl Data utworzenia: 20.04.2018 09:42:43 Data ostatniej modyfikacji: 15.05.2018 10:06:35 Statystyka strony: - odsłon