Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

BDG.zp.23.1.31.2017

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr BDG.zp.23.1.31.2017
/ autor: Nina Stajniak / - odsłon

na dostawę i montaż mebli biurowych

Termin składania ofert

30.03.2017 r. do godz. 10:30

Termin otwarcia ofert

30.03.2017 r. o godz. 11:00

Data publikacji

Dokumenty do pobrania

22.03.2017 r.

 

 

22.03.2017 r.

 

 

22.03.2017 r.

 

 

22.03.2017 r.

 

22.03.2017 r.

30.03.2017 r.

25.04.2017 r.

Zmodyfikowany przez: Nina Stajniak E-mail: nina.stajniak@minrol.gov.pl Data utworzenia: 22.03.2017 13:35:04 Data ostatniej modyfikacji: 25.04.2017 13:17:01 Statystyka strony: - odsłon