Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

BDG.zp.23.1.32.2017

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr BDG.zp.23.1.32.2017
/ autor: Anna Wierzchowska / - odsłon

na wykonanie zabudowy stoiska Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas targów Sial Canada 2017 w Toronto

Termin składania ofert

03.04.2017 r. do godz. 11:30

Termin otwarcia ofert

03.04.2017 r.  o godz. 12:00

Data publikacji

Dokumenty do pobrania

24.03.2017 r.

24.03.2017 r.

24.03.2017 r.

24.03.2017 r.

24.03.2017 r.

30.03.2017 r.

03.04.2017 r. 

10.04.2017 r.

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe zamówienie zostało udzielone Wykonawcy: VMG Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 1, 61-249 Poznań

Zmodyfikowany przez: Anna Wierzchowska E-mail: anna.wierzchowska@minrol.gov.pl Data utworzenia: 24.03.2017 13:10:12 Data ostatniej modyfikacji: 09.05.2017 09:22:37 Statystyka strony: - odsłon