Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

BDG.zp.23.1.33.2017

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr BDG.zp.23.1.33.2017
/ autor: Agnieszka Fidler / - odsłon

na wykonanie robót rozbiórkowo-budowlanych obejmujących wykonanie odwodnienia budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Termin składania ofert

29.05.2017 r. do godz. 11:30

Termin otwarcia ofert

29.05.2017 r. do godz. 12:00

Data publikacji

Dokumenty do pobrania

12.05.2017 r.

12.05.2017 r.

12.05.2017 r.

12.05.2017 r.

12.05.2017 r.

12.05.2017 r.

12.05.2017 r.

12.05.2017 r.

12.05.2017 r.

12.05.2017 r.

12.05.2017 r.

12.05.2017 r.

12.05.2017 r.

12.05.2017 r.

12.05.2017 r.

12.05.2017 r.

12.05.2017 r.

12.05.2017 r.

12.05.2017 r.

12.05.2017 r.

12.05.2017 r.

12.05.2017 r.

12.05.2017 r.

12.05.2017 r.

12.05.2017 r.

12.05.2017 r.

12.05.2017 r.

12.05.2017 r.

12.05.2017 r.

12.05.2017 r.

12.05.2017 r.

12.05.2017 r.

12.05.2017 r.

12.05.2017 r.

12.05.2017 r.

12.05.2017 r.

12.05.2017 r.

12.05.2017 r.

13.05.2017 r.

19.05.2017 r.

29.05.2017 r.

22.06.2017 r.

Zmodyfikowany przez: Agnieszka Fidler E-mail: agnieszka.fidler@minrol.gov.pl Data utworzenia: 12.05.2017 16:32:02 Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2017 12:42:03 Statystyka strony: - odsłon