Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

BDG.zp.23.1.33.2018

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr BDG.zp.23.1.33.2018
/ autor: Anna Wierzchowska / - odsłon

na zapewnienie wyżywienia podczas spotkania informacyjnego pn. „Transfer wiedzy i działalność informacyjna – PROW 2014-2010”

Termin składania ofert

27.04.2018 r. do godz. 10:30

Termin otwarcia ofert

27.04.2018 r.  o godz. 11:15

Data publikacji

Dokumenty do pobrania

23.04.2018 r.

 

23.04.2018 r.

 

23.04.2018 r.

 

23.04.2018 r.

27.04.2018 r.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

Zmodyfikowany przez: Nina Stajniak E-mail: nina.stajniak@minrol.gov.pl Data utworzenia: 23.04.2018 16:17:39 Data ostatniej modyfikacji: 27.04.2018 14:41:33 Statystyka strony: - odsłon