Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

BDG.zp.23.1.34.2017

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr BDG.zp.23.1.34.2017
/ autor: Anna Gajda / - odsłon

na wykonanie zabudowy wspólnego stoiska MRiRW, ARR, ARiMR, ANR i KRUS podczas XXIV Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym, odbywających się w dniach 24-25 czerwca 2017 r. w Szepietowie

Termin składania ofert

20.04.2017 r. do godz. 10:30

Termin otwarcia ofert

20.04.2017 r.  o godz. 11:00

Data publikacji

Dokumenty do pobrania

07.04.2017 r.

07.04.2017 r.

07.04.2017 r.

07.04.2017 r.

20.04.2017 r.

05.05.2017 r.

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe zamówienie zostało udzielone Wykonawcy: VMG Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 1, 61-249 Poznań.

Zmodyfikowany przez: Anna Gajda E-mail: anna.gajda@minrol.gov.pl Data utworzenia: 07.04.2017 11:39:24 Data ostatniej modyfikacji: 17.05.2017 14:30:34 Statystyka strony: - odsłon