Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

BDG.zp.23.1.36.2018

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr BDG.zp.23.1.36.2018
/ autor: Ewa Gołębiewska / - odsłon

na zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie posiadanych przez Zamawiającego oprogramowań: Extreme Networks i PaloAlto, VMware, IBM, Manage Engine, z możliwością składania ofert częściowych.

Termin składania ofert

09.07.2018 r. do godz. 10:30

Termin otwarcia ofert

09.07.2018 r.  o godz. 11:00

Data publikacji

Dokumenty do pobrania

01.06.2018 r.

 

01.06.2018 r.

01.06.2018 r.

 

01.06.2018 r.

 

01.06.2018 r.

01.06.2018 r.

Zmodyfikowany przez: Ewa Gołębiewska E-mail: ewa.golebiewska@minrol.gov.pl Data utworzenia: 01.06.2018 11:31:18 Data ostatniej modyfikacji: 01.06.2018 11:32:05 Statystyka strony: - odsłon