Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

BDG.zp.23.1.38.2017

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr BDG.zp.23.1.38.2017
/ autor: Anna Wierzchowska / - odsłon

świadczenie usług hotelowych dla uczestników spotkania Ministrów Rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii

Termin składania ofert

05.05.2017 r. do godz. 10:30

Termin otwarcia ofert

05.05.2017 r. o godz. 11:15

Data publikacji

Dokumenty do pobrania

26.04.2017 r.

 

26.04.2017 r.

 

26.04.2017 r.

10.05.2017 r.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta, a kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 9 000,00 zł brutto.

Zmodyfikowany przez: Anna Wierzchowska E-mail: anna.wierzchowska@minrol.gov.pl Data utworzenia: 26.04.2017 15:54:01 Data ostatniej modyfikacji: 10.05.2017 13:17:27 Statystyka strony: - odsłon