Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

BDG.zp.23.1.42.2017

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr BDG.zp.23.1.42.2017
/ autor: Anna Wierzchowska / - odsłon

Wykonanie i dostarczenie  materiałów informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020

Termin składania ofert

30.05.2017 r. do godz. 10:30

Termin otwarcia ofert

30.05.2017 r. o godz. 11:00

Data publikacji

Dokumenty do pobrania

15.05.2017 r.

 

15.05.2017 r.

 

15.05.2017 r.

15.05.2017 r.

22.05.2017 r.

22.05.2017 r.

24.05.2017 r.

24.05.2017 r.

30.05.2017 r.

02.06.2017

Zmodyfikowany przez: Anna Wierzchowska E-mail: anna.wierzchowska@minrol.gov.pl Data utworzenia: 15.05.2017 14:37:13 Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2017 15:32:04 Statystyka strony: - odsłon