Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

BDG.zp.23.1.44.2017

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr BDG.zp.23.1.44.2017
/ autor: Nina Stajniak / - odsłon

na dostawę i montaż mebli biurowych związanych z bieżącym wyposażeniem pokoi departamentów/biur Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Termin składania ofert

12.05.2017 r. do godz. 10:30

Termin otwarcia ofert

12.05.2017 r. o godz. 11:00

Data publikacji

Dokumenty do pobrania

04.05.2017 r.

04.05.2017 r.

 

04.05.2017 r.

04.05.2017 r.

09.05.2017 r.

12.05.2017 r.

02.06.2017 r.

Zmodyfikowany przez: Anna Wierzchowska E-mail: anna.wierzchowska@minrol.gov.pl Data utworzenia: 04.05.2017 16:21:59 Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2017 15:05:55 Statystyka strony: - odsłon