Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

BDG.zp.23.1.59.2017

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr BDG.zp.23.1.59.2017
/ autor: Anna Gajda / - odsłon

na świadczenie usług hotelarskich oraz usług cateringowych dla uczestników szkoleń dla doradców rolniczych i rolnośrodowiskowych, organizowanych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Termin składania ofert

30.06.2017 r. do godz. 13:00

Termin otwarcia ofert

30.06.2017 r. o godz. 13:15

Data publikacji

Dokumenty do pobrania

28.06.2017 r.

28.06.2017 r.

 

28.06.2017 r.

 

30.06.2017 r.

04.07.2017 r.

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe zamówienie zostało udzielone Wykonawcy: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów.

Zmodyfikowany przez: Anna Gajda E-mail: anna.gajda@minrol.gov.pl Data utworzenia: 28.06.2017 15:16:06 Data ostatniej modyfikacji: 07.07.2017 09:21:12 Statystyka strony: - odsłon